Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony coraz większą liczbą nieprawdziwych informacji na temat szczepień ochronnych dzieci pojawiających się w przestrzeni publicznej, w tym w mediach. O podjęcie zdecydowanych działań zapobiegających rozpowszechnianiu treści mogących szkodzić zdrowiu dzieci Marek Michalak zaapelował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego.
 
Rzecznik Praw Dziecka zauważa, że przeciwnicy szczepień ochronnych pomniejszają ich wartość jako ważnego działania profilaktycznego, zapobiegającego chorobom zakaźnym, traktując je jako niezrozumiały przymus ze strony państwa i nadmierną ingerencję w kompetencje rodzicielskie. Podnoszą również argumenty korzyści finansowych, jakie ze sprzedaży osiągają produkujące szczepionki koncerny farmaceutyczne, całkowicie deprecjonując ważną rolę prozdrowotną dla populacji.
 
- Temat wciąż wzbudza kontrowersje wśród rodziców, dowodem tego jest żywa dyskusja publiczna i obecność tematu w przestrzeni medialnej – niejednokrotnie jednostronnie prezentującej tezy o szkodliwości szczepień ochronnych. To nie powinno mieć miejsca – podkreśla Marek Michalak.
 
W ocenie RPD niezwykle istotne jest, aby przekaz na temat szczepień ochronnych był jednolity i niepozostawiający wątpliwości.
 
- W tym celu konieczne jest aktywizowanie ekspertów, którzy swoim autorytetem, wiedzą i dorobkiem naukowym będą wspierać działania uświadamiające wartość szczepień ochronnych – apeluje w wystąpieniu do Ministra Zdrowia.
 
W piśmie Marek Michalak zwrócił się do Konstantego Radziwiłła o podjęcie dyskursu publicznego na temat szczepień ochronnych u dzieci, szczególnie poprzez upowszechnianie merytorycznej wiedzy przedstawiającej korzyści zdrowotne szczepień ochronnych. Zaapelował także o zainicjowanie ogólnopolskiej kampanii społecznej dostarczającej rzetelnych informacji na temat szczepień ochronnych u dzieci, co w jego opinii przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie.
 
W wystąpieniu do szefa KRRiT RPD zwrócił uwagę, na emisję materiałów telewizyjnych i radiowych, które prezentowały jednostronne, kontrowersyjne podlądy o szczepieniach ochronnych. W powyższych programach nie było ekspertów z zakresu wakcynologii, epidemiologii czy pediatrii, którzy mogliby przekazać rzetelną wiedzę z dziedziny szczepień ochronnych.
 
- Zaprezentowane przez nadawców publicznych treści mogą wzbudzać u odbiorcy poczucie strachu i zagrożenia, albowiem sugestia płynąca z obydwu przekazów jest jednoznaczna – szczepienia ochronne nie są bezpieczne i mogą szkodzić dzieciom. Równocześnie w odbiorcach, którzy poddają swoje dzieci szczepieniom ochronnym wzbudzają poczucie krzywdzenia dziecka. Tym samym pomniejszają wartość szczepień ochronnych jako istotnego działania profilaktyki chorób zakaźnych – zauważa Marek Michalak.
 
RPD zwrócił się do Witolda Kołodziejskiego o informację, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła bądź podejmie działania zmierzające do zapobieżenia tendencji rozpowszechniania treści mogących szkodzić zdrowiu dzieci oraz utrwalać jednostronne i kontrowersyjne poglądy na temat szczepień ochronnych.