Skip to:

- Dzieci do 7. roku życia nie powinny być umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a niestety tak się dzieje – informuje Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak chce, aby problemowi przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli.

W wystąpieniu generalnym do Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Marek Michalak apeluje o zaplanowanie kontroli, które sprawdziłyby, w jaki sposób organizatorzy pieczy zastępczej realizują obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Z danych RPD wynika bowiem, że do placówek opiekuńczo-wychowawczych trafia wiele dzieci w wieku 0-6 lat. Tymczasem, według przepisów, do końca 2015 r. w pieczy instytucjonalnej nie mogą być umieszczane dzieci poniżej 7 r. życia, a od 2016 r. dzieci do 10 r. ż, chyba, że zajdą przewidziane ustawą wyjątki.

- W wyniku kontroli przeprowadzonej w 32 losowo wybranych placówkach z całej Polski, ustaliliśmy, że przebywa w nich 1073 dzieci. 73 proc. z nich stanowiły – wbrew przepisom - dzieci do 6. roku życia – wylicza Marek Michalak.

RPD zaapelował do NIK o kompleksową diagnozę problemów występujących w systemie pieczy zastępczej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka