Skip to:

23 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu raport pt. „National regulations of formal child maintenance administration in Poland and Baltic states”, zawierający wyniki badań porównawczych przeprowadzonych na Litwie, Łotwie, Estonii i w Polsce w zakresie problematyki niealimentacji.

Pomysł przeprowadzenia tego rodzaju badań narodził się w trakcie dorocznego spotkania Rzeczników Praw Dziecka Krajów Bałtyckich i Polski, które odbyło się  w Rydze w dniach 1-2 marca 2017 r. Przedstawiciele krajowych instytucji zajmujących się prawami dziecka, podjęli decyzję o przeprowadzeniu wspólnego badania na temat niealimentacji, czyli problemu obecnie najbardziej aktualnego dla wszystkich uczestniczących w w/w zjeździe państw. Rzecznik Praw Obywatelskich Republiki Łotewskiej przejął odpowiedzialność za koordynację badania i przedstawienie jego wyników podczas kolejnego spotkania Rzeczników zaplanowanego na rok 2018. Warto dodać, że w przygotowaniu metodologii badania, pomagali Rzecznikom także eksperci z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Łotewskiego.

Czy postępowanie osób uchylających się od płacenia alimentów uległo zmianie?

Postawy Polaków wobec niepłacenia alimentów

RPD i RPO ws. kampanii społecznej na rzecz płacenia alimentów

W trakcie tegorocznego zjazdu Rzeczników, odbywającego się w dniach 21-22 maja w Warszawie, goście z Łotwy przedstawili wyniki badań porównawczych dotyczących tematyki związanej z egzekucją alimentów.

W ramach przeprowadzonych badań zebrano i porównano obowiązujące regulacje prawne oraz proceduralne w zakresie dochodzenia alimentów w czterech krajach nadbałtyckich, tj. na Litwie, Łotwie, Estonii i w Polsce. W przedstawionym raporcie, dokonano między innymi szczegółowej analizy procesów przyznawania alimentów i obowiązujących w nich procedur cywilnych, jak również porównano dostępne środki prawne w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.  

Na zakończenie przedstawiono zbiór najlepszych praktyk w zakresie walki z niealimentacją oraz pytania mogące stanowić wstęp do dalszej dyskusji nad poruszonym problemem.

Raport pt. „National regulations of formal child maintenance administration in Poland and Baltic states” Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał także na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

- Mając na względzie dotychczasową współpracę na rzecz pełniejszej realizacji prawa dziecka do godziwych warunków socjalnych, wyrażam przekonanie, że przekazany raport będzie nie tylko inspiracją do dalszych działań na rzecz ochrony interesów małoletnich, ale także zostanie wykorzystany w pracach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, przyczyniając się tym samym do pełniejszego zabezpieczenia praw osób małoletnich uprawnionych do alimentów – podkreślił Marek Michalak.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów (PDF)

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Rzecznika Praw Obywatelskich (PDF)

Załącznik: Raport (PDF)

 

Czytaj także:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyrównują dzieciom szansę

RPD i RPO do NIK

Zespół ds.Alimentów obradował

RPD i RPO: przekazywanie informacji o dłużnikach to obowiązek

Podsumowanie roku pracy Zespołu Ekspertów ds. Alimentów

RPD i RPO powołali Zespół Ekspertów ds. Alimentów

Zespół ds. Alimentów RPD i RPO po raz trzeci

Pracuje Zespół Ekspertów ds. Alimentów

Inne wspólne wystąpienia RPD i RPO dotyczące problemu alimentacji:

W sprawie ukrywania przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji

Sposób Rzeczników na bezrobotnych dłużników alimentacyjnych

Kampania społeczna – sposób na dłużników alimentacyjnych

RPO i RPD do PIP ws. niealimentacji

Niealimentacja jest przestępstwem