Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu skierowanym 14 listopada br. do Ministra Sportu i Turystyki, Andrzeja Biernata, zwrócił się o udzielenie informacji, w jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo dzieci przebywających w hotelach i innych podobnych miejscach, w których udziela się noclegu. Rzecznik zwraca uwagę na potrzebę ustalenia jednolitych standardów, czy zostały ustalone jednolite standardy postępowania w przypadkach, gdy zaistnieje podejrzenie, że dziecko-gość hotelu stało się ofiarą przemocy, w tym na tle seksualnym.

Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki

Odpowiedź Ministra Sportu i Turystyki