Skip to:

- Prawo dziecka do wypoczynku, czasu wolnego i rekreacji to jedno z podstawowych praw człowiek. Place zabaw i inne miejsca spędzania czasu wolnego muszą być dostępne, bezpieczne i przyjazne dla użytkowników – przypomina Rzecznik Praw Dziecka. W wystąpieniu do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów Marek Michalak apeluje o uważna kontrolę miejsc, w których czas spędzają dzieci.

Rzecznik przypomina, iż ratyfikowana przez Polskę Konwencja o Prawach Dziecka nakłada na państwa-strony obowiązek podejmowania działań zmierzających do pełnej realizacji prawa dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka.

Rzecznik apeluje do włodarzy o podjęcie wielopłaszczyznowych działań, by dzieci odpoczywały i bawiły się na w pełni bezpiecznych i gotowych do ich przyjęcia placach zabaw i innych miejscach rekreacji, nie tylko w okresie wakacji, ale by mogły się nimi cieszyć przez cały rok.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów (PDF)