Skip to:

- Samego faktu emisji programów telewizyjnych, materiałów prasowych, czy organizowania konkursów z udziałem dzieci nie należy wprost utożsamiać z łamaniem praw dziecka. Należy jednakże mieć na względzie konsekwencje tych działań, które mogą powodować destrukcyjną dla młodego człowieka krytykę, ośmieszenie, czy nawet poniżenie. Przeciwdziałanie zagrożeniom rozwoju dziecka, spowodowanym jego aktywnością w przestrzeni publicznej, powinno być optymalnie zabezpieczone – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

Rzecznik przypomina, że na poprzednie wystąpienia dotyczące niedostatecznej ochrony praw dziecka w przestrzeni medialnej nie otrzymał odpowiedzi, dlatego ponownie zwraca uwagę na ten problem. - Na kanwie spraw wpływających do Rzecznika należy stwierdzić, że tematyka ta wymaga podjęcia pilnych działań regulacyjnych – dodaje RPD i przypomina, że w obowiązującym porządku prawnym to na rodzicach spoczywa bezwzględny obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem oraz wychowywania zgodnie z jego dobrem i troską o fizyczny i duchowy rozwój. - Intencją Rzecznika Praw Dziecka nie jest ingerowanie w sferę władzy rodzicielskiej, lecz zwrócenie uwagi na potrzebę stworzenia ram prawnych, które zapewnią ochronę małoletnich – wskazuje Marek Michalak.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PDF)

Czytaj także:

Aktywność dzieci w mediach do uregulowania