Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 30 lipca 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie dostosowania w jednostkach penitencjarnych tzw. pokoi rodzinnych, przeznaczonych do spotkań skazanych lub tymczasowo aresztowanych z dziećmi.

W szczególności Rzecznik Praw Dziecka wnosi o przedstawienie aktualnej informacji w zakresie poprawy warunków więziennych w kwestii widzeń rodzinnych w porównaniu do roku poprzedniego. Przedmiotem zainteresowania Marka Michalaka pozostaje także realizacja i przebieg wprowadzonych w jednostkach penitencjarnych programów: "Przyjazne miejsce - Dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z ich dziećmi" oraz "ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom" - w zakresie promocji czytelnictwa wśród skazanych i ich dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił również uwagę na istotny problem częstszego umożliwiania spotkań z małoletnimi ich ojcom, którzy są pozbawieni wolności. W ocenie Marka Michalaka wszędzie tam, gdzie kontakt jest zgodny z dobrem dziecka i nie narusza jego interesów, zwłaszcza gdy na taką formę kontaktu jest zgoda samego dziecka i jego aktualnych opiekunów, bądź sądu rodzinnego, należy doprowadzić do jego realizacji.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości