Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o wprowadzenie porady żywieniowo-dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych. Z dostępnych Rzecznikowi danych wynika, że coraz powszechniejszy i poważniejszy staje się problem otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce, wynikający ze złego ich żywienia od najmłodszych lat.

W ocenie RPD prowadzenie działań profilaktycznych i edukacja zdrowotna w tym zakresie są niezwykle istotne dla skutecznego zapobiegania występowaniu zagrożeń zdrowotnych związanych z niewłaściwym odżywieniem dzieci.

Ponadto zapewnianie od 2017 r. dostępności do porad żywieniowo-dietetycznych dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 0–5 lat finansowanych ze środków publicznych oraz wzmocnienie roli położnych, pielęgniarek i higienistek szkolnych w działaniach profilaktycznych jest jednym z celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Wobec tego Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia także o przekazanie informacji o postępach w realizacji przytoczonego powyżej zadania określonego w NPZ.

Rzecznik Praw Dziecka  wielokrotnie apelował o należytą dbałość o zdrowie dzieci, także jeśli chodzi o ich żywienie, również w szkołach. W wyniku tych działań wprowadzono  zakaz sprzedawania niezdrowych produktów w szkolnych sklepikach, a także serwowania „śmieciowego” jedzenia w stołówkach.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź MZ (PDF)

 

Czytaj także:

Żywienie w szkole do korekty 

Z przedstawicielką ONZ o żywieniu polskich dzieci

Zakaz niezdrowej żywności w sklepikach szkolnych