Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony niebezpiecznym zjawiskiem podejmowania przez dzieci zachowań ryzykownych w Internecie, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o realizację postulatu Rzecznika, ponawianego od 2010 roku, w zakresie profilaktyki samobójstw wśród dzieci. Wskazał na potrzebę wprowadzenia przepisów obligujących jednostki systemu oświaty do zbierania danych na temat prób samobójczych i zamierzonych samouszkodzeń ciała. Przytoczył też niepokojące wyniki badań przeprowadzonych z inicjatywy Rzecznika w 2014 roku  na temat zachowań i bezpieczeństwa nastolatków w Internecie. Wskazał na odpowiedzialność dorosłych za właściwą reakcję na opisywane w ostatnich dniach zagrożenia. Zwrócił się o wnikliwą obserwację dzieci i troskę o jakość relacji z nimi. Empatia i mądrość dorosłych są najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dzieci.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej (pdf)

Odpowiedź