Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka kilka razy apelował do resortu sprawiedliwości o stworzenie regulacji, które określałyby sposób, formę i warunki prowadzenia wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym.

W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o trwających pracach analitycznych zmierzających do przygotowania koncepcji zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym przepisów regulujących wysłuchanie dziecka. Teraz Rzecznik pyta Ministra Sprawiedliwości o postęp tych prac.

- Na chwilę obecną specjalne środki służące ochronie dzieci związane z ich udziałem w postępowaniach sądowych w sprawach karnych i cywilnych znacznie się różnią, co wskazuje na nierówne traktowanie dzieci. Zachodzi konieczność ustanowienia spójnych norm, zapewniających wszystkim dzieciom biorącym udział we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, prawo do bycia wysłuchanym w możliwie najbardziej przyjazny sposób – przypomina Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (PDF)