Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwraca uwagę na opóźnienia realizacji postanowień sądów zobowiązujących osoby uzależnione od alkoholu do poddawania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
 
W marcu br. Marek Michalak przekonywał resort zdrowia, że efektywność sytemu przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc w zakładach leczniczych dla osób skierowanych orzeczeniem sądu na leczenie odwykowe jest bardzo niska. RPD zaapelował do Konstantego Radziwiłła o przyśpieszenie tego procesu.
 
- Państwo nie potrafi, bądź nie widzi potrzeby wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę efektywności wykonywania orzeczeń sądowych zobowiązujących do przymusowego leczenia odwykowego. Tam gdzie jest alkohol, często jest i przemoc. Unikanie obowiązku leczenia stanowi zagrożenie dobra dzieci – pisał w marcowym wystąpieniu.
 
W odpowiedzi MZ poinformowało, że zostaną przeanalizowane dane dotyczące liczby osób zobowiązanych przez sąd do leczenia odwykowego oraz liczby miejsc przeznaczonych do leczenia odwykowego i średniego czasu oczekiwania na przyjęcie do podmiotu leczniczego na leczenie odwykowe.
 
W wystąpieniu z 16 października, RPD zwrócił się z prośbą do MZ o przekazanie informacji o efektach podjętych działań i poczynionych ustaleniach, a także realizowanych i planowanych działaniach mających na celu rozwiązanie sygnalizowanego problemu.