Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z apelem o uwzględnienie w projektowanych przepisach, dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej, uwag Rzecznika zawartych w Wystąpieniu.

Proponowane przez rząd rozwiązania przewidują dostępność opieki pediatrycznej wyłącznie dla dzieci do 7 roku życia, znoszą również obowiązek posiadania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej kwalifikacji z pielęgniarstwa pediatrycznego.

Powyższe rozwiązania są wyjątkowo niekorzystne. Przebieg chorób, ich dynamika oraz sposób wykonywania wobec dziecka zabiegów pielęgniarskich są odmienne od ich specyfiki u osób dorosłych. Personel medyczny, mający pod opieką najmłodszych, w celu zapewnienia im komfortu i bezpieczeństwa musi posiadać niezbędną do tego wiedzę i kwalifikacje.

Wystąpienie do Marszałka Sejmu (PDF)