Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował 23 września 2010 roku list do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, w którym przedstawił wnioski z kontroli placówek zorganizowanych w ramach programu "Lato w mieście" w Warszawie.

W liście do Pani Prezydent Rzecznik Praw Dziecka wyraził podziw dla skali i zakresu działań, realizowanych w ramach programu "Lato w mieście". Zwrócił też uwagę, iż niezwykle cennym jest zapewnienie dzieciom możliwości bezpłatnego udziału w zajęciach, wraz z wyżywieniem. Wśród wniosków z kontroli przeprowadzonych przez przedstawicieli Rzecznika znalazł się m.in. postulat zwiększenia dostępu do zajęć dzieciom z niepełnosprawnością, a także prośba o zobowiązanie kierowników placówek wypoczynku do bardziej rzetelnego wykonywania obowiązków. Marek Michalak zaproponował również, by - w trosce o bezpieczeństwo wypoczywających dzieci - wprowadzić jednolity wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika, z uwzględnieniem informacji o stanie zdrowia dziecka.

Kontrola miejsc wypoczynku dzieci, która odbyła się podczas tegorocznych wakacji, obejmowała placówki z całego kraju - w tym dziesięć obiektów w Warszawie. W organizowanych w nich zajęciach uczestniczyło ok. 1500 dzieci. W ramach kontroli sprawdzano m.in. stan obiektu, liczbę uczestników i wychowawców oraz ich kwalifikacje, bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka, opiekę medyczną czy organizację żywienia.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydent m.st. Warszawy