Skip to:

Od 2006 r. polskie sądy decyzje o pobycie nieletniego w ośrodku leczniczym podejmują bez konsultacji ze specjalistami. – Jedyna komórka, która mogła merytorycznie wesprzeć tę trudną decyzję, została zawieszona do odwołania. To nie jest właściwa sytuacja z perspektywy prawa dziecka do ochrony zdrowia – uważa Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do Ministra Sprawiedliwości o rozwiązanie problemu.

W latach 2005-2006 sądy mogły konsultować swoje wątpliwości w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przy którym funkcjonowała Komisja ds. Kierowania, Przenoszenia i Pobytu Nieletnich w Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. Niestety, z powodu braku szczegółowych podstaw ustawowych i rozporządzeń dotyczących finansowania, działalności Komisji została zawieszona bezterminowo.

Efekt? W jednej ze spraw toczących się przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu, Instytut odmówił sądowi wskazania właściwego zakładu, powołując się na zawieszenie działalności Komisji oraz zobowiązał się, że takowy wskaże, ale po zmianie regulacji prawnych w tym zakresie.

- Sądy zostały pozbawione merytorycznego wsparcia, w skutek czego prawa dzieci-pacjentów mogą być naruszane – zwraca uwagę Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Problem nie jest nowy i był zgłaszany również przez Rzecznika Praw Pacjentów i Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Zdrowia. Resort uznał za zasadną propozycję RPP powołania przy Ministrze Sprawiedliwości zespołu roboczego, w skład którego powinni wejść przedstawiciele MS, MZ, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta oraz podmiotów leczniczych, w których jest wykonywany środek o charakterze leczniczo-wychowawczym. Dalszych działań na razie jednak nie podjęto.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości