Skip to:

W marcu Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Minister Edukacji Narodowej zwracając uwagę na problem organizacji zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju oraz na potrzebę wprowadzenia stosowanych zmian w rozporządzeniu MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, umożliwiających – w uzasadnionych przypadkach – inną niż w rozliczeniu miesięcznym organizację ww. zajęć, tj. korzystną dla dobra dziecka.

Na pomoc dzieciom niewidomym i niedowidzącym – wystąpienie generalne RPD do MEN z 6 marca 2018 roku

W odpowiedzi poinformowano Rzecznika Praw Dziecka o pracach Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w których uwzględniono również propozycje zmian w rozwiązaniach dotyczących wsparcia małych dzieci, nie tylko z niepełnosprawnością, ale również tych zagrożonych niepełnosprawnością.

Stąd pytanie RPD o informacje w zakresie wypracowanych przez Zespół założeń zmian w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej (PDF)

Odpowiedź MEN (PDF)