Skip to:

Brak regulacji prawnych odnośnie postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w przypadku konieczności podjęcia interwencji wobec małoletniego pacjenta, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego, to problem,  który Rzecznik Praw Dziecka sygnalizował Ministrowi Zdrowia w październiku ubiegłego roku. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego o przekazanie aktualnej informacji nt. prac nad zmianą przepisów i wskazanie, czy odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca ww. projektu.

Z przekazanych wcześniej informacji wynika, że resort zdrowia podziela stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, iż istnieje konieczność szerszej regulacji tego zagadnienia, co RPD przyjmuje z zadowoleniem. Jednakże wskazany w odpowiedzi z 16 listopada 2017 r. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nie wyczerpuje problematyki przedstawionej w wystąpieniu Rzecznika Praw Dziecka z 24 października 2017 r.

Zgodnie z deklaracjami resortu problem miał zostać poddany szerszej analizie i omówiony podczas konsultacji toczących się w związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)