Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka niepokoją dalsze informacje na temat przypadków występowania zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku  Klebsiella pneumoniae, w tym NDM-1 (ang. New Delhi metallo-beta-lactamase-1) oraz typu OXA-48.

- Moje szczególne obawy budzi sytuacja w oddziałach pediatrycznych – pisze Marek Michalak do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza, prosząc o przedstawienie oceny sytuacji związanej z występowaniem zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku Klebsiella pneumoniae aktualnie dokonanej przez GIS i działań w tym zakresie.

Rzecznik dopytuje także o informacje na temat etapu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego zapobiegania zakażeniom spowodowanym biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub odporności na antybiotyki.

W sprawie zakażeń szpitalnych bakteriami Klebsiella pneumoniae 30 listopada 2017 r. RPD wystąpił do Ministra Zdrowia o przekazanie informacji na temat bieżącej sytuacji związanej z występowaniem tej bakterii w polskich szpitalach oraz działań podejmowanych przez resort zdrowia w tym zakresie.

W odpowiedzi Minister poinformował, że (…) pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazę NDM notowane są w Polsce od 2012 r., jednak w 2016 r. zauważono gwałtowny wzrost liczby skolonizowanych i zakażonych pacjentów. Obecnie obserwowana jest epidemia ogólnokrajowa, badania molekularne wykonane dla dużej grupy szczepów wykazały rozprzestrzenianie się w Polsce pałeczek Kpneumoniae NDM (+), należących do pandemicznego klonu ST11.

Minister Zdrowia poinformował, że w związku z panującą sytuacją zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o wzmożenie kontroli pod względem zagrożeń epidemiologicznych występujących w szpitalach. Niemniej, w niektórych województwach podejmowane są także inne działania, czego przykładem mogą być zalecenia wydane przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Z doniesień wynika także, że występują inne problemy związane z monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej. Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii (również pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny) zwraca uwagę, że w kartach informacyjnych z leczenia szpitalnego, nie zawsze są odnotowywane informacje o nosicielstwie pacjenta.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego (PDF)

Odpowiedź GIS (PDF)