Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz zwraca się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z propozycją zmian przepisów dotyczących pracy ośrodków.

Chodzi o podkreślenie roli środka wychowawczego w postaci skierowania nieletniego do ośrodka kuratorskiego; włączenie ośrodków kuratorskich do pracy z rodziną, która przeżywa trudności opiekuńczo-wychowawcze; urealnienie stosowania środka wychowawczego w postaci zobowiązania nieletniego do wykonywania określonych prac na rzecz społeczności lokalnej; a także włączenie szkoły w proces wychowawczo-resocjalizacyjny nieletniego i szersze wykorzystanie mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rzecznik przypomina, że wraz z postulatami w zakresie zmiany przepisów prawa przedstawił szefowi resortu sprawiedliwości także opracowane przez Rzecznika Praw Dziecka „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”, których celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu pracy wychowawczej prowadzonej w ośrodkach, ukierunkowanej na wszechstronny rozwój dzieci, przeciwdziałanie demoralizacji i zaniedbaniom opiekuńczo-wychowawczym, a także podniesienie i ujednolicenie standardów pracy merytorycznej i działalności organizacyjnej ośrodków kuratorskich.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (monit, PDF)

Odpowiedź MS (PDF)

 

Czytaj także:

Standardy pracy ośrodków kuratorskich

Prawo nieletnich – debata