Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży. Rzecznik nawiązał do swojego uczestnictwa w I Kongresie Zdrowia Psychicznego i informacji uzyskanych podczas sesji poświęconej problemom dzieci i młodzieży. 

W wystąpieniu do Ministra Zdrowia Rzecznik wskazał, że liczba dzieci i młodzieży wymagających profesjonalnej pomocy psychiatry jest oceniana przez specjalistów na 600 tysięcy, tj. 9% populacji osób w wieku rozwojowym. Oznacza to, że skala problemów w psychiatrii dzieci i młodzieży, wymagających rozwiązania jest bardzo duża. Dlatego nie można  nadal odkładać terminu ich  podjęcia – ocenił Marek Michalak i podkreślił, że ważne jest, by w przestrzeni społecznej upowszechniał się pogląd zawarty w przesłaniu uczestników Kongresu Zdrowia Psychicznego, że: zdrowie psychiczne jest wielką wartością, fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, którego ochrona należy do obowiązków państwa.

Rzecznik podkreślił, że szczególnie istotne jest podejmowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, jako osób będących w okresie kształtowania swojej osobowości, emocjonalności i nauki zasad współżycia społecznego. - Mam świadomość, że nie wszystkie problemy psychiatrii dzieci i młodzieży mogą zostać rozwiązane w resorcie zdrowia. Niezbędna jest stała współpraca z resortem edukacji, sprawiedliwości i polityki społecznej – zaznaczył Rzecznik.

RPD wskazał, że musi funkcjonować sprawny system leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, a równolegle powinny być prowadzone działania z zakresu profilaktyki tych zaburzeń, skierowane m.in. do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, policjantów. 

Zdaniem Rzecznika konieczne jest ustalenie zadań priorytetowych i pilne podjęcie ich rozwiązywania. Rzecznik zadeklarował gotowość współpracy  przy ich analizie i rozwiązywaniu.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)