Skip to:

- W dalszym ciągu istotnym problemem, który pojawia się w zgłaszanych do mojego biura sprawach, pozostaje niski poziom świadomości prawnej wśród polskich rodziców mieszkających wraz z dziećmi poza granicami Polski. Analiza wpływających zgłoszeń wskazuje, że polscy obywatele nie znają zagranicznych przepisów z zakresu prawa rodzinnego, nie mają również świadomości w zakresie różnic kulturowych – zwłaszcza wiążących się z wrażliwością społeczną na sygnały wskazujące na zagrożenie dobra dziecka – między Polską, a państwem, do którego emigrują – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza.

Rzecznik przywołuje wystąpienie z 5 października 2017 r., w którym zawarta była propozycja zorganizowania kampanii edukacyjno-informacyjnej, której celem byłoby podniesienie świadomości polskich emigrantów odnośnie różnic istniejących w polskich i zagranicznych regulacjach prawa rodzinnego oraz różnic w funkcjonowaniu instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka.

- Przedstawiona inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem ze strony Pana Ministra, czego efektem było spotkanie przedstawicieli resortu spraw zagranicznych oraz Rzecznika Praw Dziecka. Podczas spotkania omówiono najważniejsze kwestie niezbędne dla przeprowadzenia planowanego przedsięwzięcia – przypomina RPD i pyta, czy obecnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prowadzone są prace związane z organizacją kampanii edukacyjno-informacyjnej, jeśli tak, na jakim są obecnie etapie i jaki jest przewidywany czas ich zakończenia.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Zagranicznych (PDF)