Skip to:

- 15 grudnia 2017 roku zwróciłem się do Pana Premiera z prośbą o opracowanie przez rząd i wdrożenie Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci. Wskazywałem wówczas, że na państwie ciąży obowiązek podjęcia intensywnych i zdecydowanych działań na rzecz realizacji prawa dziecka do ochrony przed przemocą – przypomina Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w ponownym wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Rzecznik w wystąpieniu z grudnia zaakcentował potrzebę opracowania i wdrożenia narodowej zintegrowanej strategii na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, która w ocenie Marka Michalaka jest najskuteczniejszą odpowiedzią na występujący, wciąż na dużą skalę, problem przemocy wobec dzieci, a także dodatkową gwarancją, że prawa dziecka określone w Konwencji o Prawach Dziecka będą chronione na najwyższym poziomie.

- Pomimo wagi przedstawionego problemu nie otrzymałem odpowiedzi na przedmiotowe wystąpienie, a także nie poinformowano mnie o przyczynie zwłoki – zaznacza RPD i ponownie deklaruje pełną gotowość do współpracy przy wypracowywaniu ww. instrumentu na rzecz ochrony praw dzieci.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów (PDF)

Odpowiedź MRPiPS (PDF)

 

Czytaj także:

Apel o Narodową Strategię na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci (2017 r.)

Apel o Narodową Strategię Walki z Przemocą Wobec Dzieci (2016 r.)

Wywiad PAP z o. Adamem Żakiem

Ks. Adam Żak dla KAI o Narodowym Programie Ochrony Dzieci i Młodzieży

Ostrożnie-dziecko!