Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka - nawiązując do wystąpień z 9 lutego 2010 roku oraz 7 czerwca 2011 roku - zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o informacje na temat postępu prac nad wprowadzeniem aktów wykonawczych dotyczących kwestii przymusowego odebrania dziecka.

Marek Michalak po raz kolejny zwrócił uwagę na potrzebę nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego poprzez wprowadzenie delegacji ustawowej, uprawniającej do wydania rozporządzenia regulującego procedurę przymusowego odebrania dziecka. Zdaniem Rzecznika procedura ta powinna być określona w sposób jasny, systemowy i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych. Jestem przekonany, że standaryzacja poszczególnych czynności pozwoli egzekwować orzeczenia sądów przy pełniejszej ochronie interesów małoletniego - podkreślił Rzecznik Paw Dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości