Skip to:

W związku z niepokojącymi informacjami o zjawisku wielokrotnego przekraczania norm zanieczyszczenia powietrza w różnych regionach kraju Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do szefów trzech resortów: edukacji, zdrowia i środowiska, o sformułowanie wytycznych uwzględniających sposób postępowania placówek oświatowych i innych miejsc pobytu dzieci w takich sytuacjach.

Marek Michalak uważa, że problem smogu w sposób szczególny dotyczy dzieci.

- Nie jest nowy, jednak wydaje się, że w chwili obecnej stanowi większe zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci – pisze w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz Ministra Środowiska Jana Szyszki.

Rzecznik w wystąpieniu generalnym zwrócił się o podjęcie współpracy w celu jak najskuteczniejszej ochrony zdrowia dzieci. Zaapelował o pilne sformułowanie wytycznych o charakterze systemowym, uwzględniających sposób postępowania placówek oświatowych i innych miejsc pobytu dzieci w sytuacji podwyższonych norm zanieczyszczenia powietrza, a następnie przekazanie informacji w tym zakresie do wiadomości publicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu, kuratorów oświaty, SANEPID-ów, samorządów, dyrektorów placówek i in.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministrów: Edukacji Narodowej, Zdrowia, Środowiska (PDF)

Odpowiedź MZ

Odpowiedź MEN

Odpowiedź Ministra Środowiska