Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie prac nad wprowadzeniem jednolitych standardów opieki profilaktycznej sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą.

- Życie i zdrowie dzieci jest dobrem wymagającym szczególnej ochrony, a obowiązkiem władz publicznych jest troska o jego skuteczne zabezpieczenie – napisał Marek Michalak w wystąpieniu do Konstantego Radziwiłła.

 Rzecznik przypomniał, że we wrześniu 2015 r. do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą. Prace nad projektem zostały zamknięte wraz z zakończeniem VII kadencji Sejmu.

Celem projektu rozporządzenia była poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, poprzez określenie podmiotów realizujących profilaktyczną opiekę zdrowotną, warunki jej realizacji oraz zakres tej opieki i częstotliwość wykonywania świadczeń zdrowotnych.

- Ustalenie i wprowadzenie jednolitej organizacji i zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze jest trzecim elementem uszczelniającym monitorowanie losów dziecka w systemie ochrony zdrowia ­– obok Książeczki Zdrowia Dziecka i standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych. Wprowadzenie standardów pozwoli na prowadzenie skutecznej profilaktyki zdrowotnej oraz wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych u dzieci – przekonuje Marek Michalak.

O opracowanie i wdrożenie standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem do ukończenia pełnoletności Rzecznik Praw Dziecka zabiega od 2008 r.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Odpowiedź MZ