Skip to:

- Odnosząc się do zmienionej ustawy Karta Nauczyciela należy wskazać, że uwzględnia ona wiele uwag zgłaszanych przez Rzecznika Praw Dziecka, wprowadzając nową jakość w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli. Ustawodawca wyraźnie podkreśla istotę ochrony praw dziecka i daje narzędzia do jej realizacji – ocenia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Problem odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli pozostaje w szczególnym zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka od 2011 r. Rzecznik wielokrotnie wnioskował do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie zmian w przepisach w tym zakresie.

Rzecznik Praw Dziecka nadal dostrzega potrzebę doskonalenia uregulowań określających zasady postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, a także ich realizację w praktyce. W wystąpieniu generalnym zwrócił się  do Ministra Edukacji Narodowej o przyjęcie stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w zakresie przedmiotowego aktu prawnego, realizacji przysługujących mu uprawnień  i trudności wynikających z działań rzeczników dyscyplinarnych i komisji dyscyplinarnych pierwszej instancji.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw i dobra dziecka oraz pełnej realizacji uprawnień Rzecznika Praw Dziecka w toku postępowania dyscyplinarnego nauczycieli. 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej (PDF)

Odpowiedź MEN (PDF)