Skip to:

Na kilka tygodni przed rozpoczęciem wakacji Rzecznik Praw Dziecka apeluje do prezydentów, burmistrzów oraz wójtów o zapewnienie bezpieczeństwa na placach zabaw, którymi zarządzają.
 
Jak co roku Marek Michalak przypomina, że Polska jako sygnatariusz Konwencji o prawach dziecka nałożyła na siebie obowiązek utrzymywania w dobrym stanie i doposażania istniejących miejsc rekreacji oraz tworzenia nowych punktów z przeznaczeniem na place zabaw.
 
- Place zabaw i inne miejsca rekreacji, w których przebywają dzieci powinny być miejscami bezpiecznymi i przyjaznymi. Zbliżający się okres wakacji i związany z nim intensywniejszy i dłuższy czas przebywania dzieci na świeżym powietrzu, nakazuje zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny i odpowiednie przygotowanie miejsc wypoczynku dla dzieci – pisze w wystąpieniu Marek Michalak.
 
Rzecznik zaapelował do prezydentów, burmistrzów oraz wójtów o dołożenie starań, aby każde dziecko mogło w bezpieczny i nieskrępowany sposób korzystać z odpowiednio przygotowanych miejsc do zabawy. Zwrócił się także o dokonanie szczegółowych przeglądów technicznych tych miejsc i w miarę możliwości ich doposażanie, aby korzystające z nich dzieci w atrakcyjny sposób mogły spędzać czas wolny.