Skip to:

Nieprofesjonalne wykonywanie usług psychologicznych stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Trudno kontrolować te usługi skoro brak regulacji związanych z wykonywaniem zawodu psychologa - pisze Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Marek Michalak zwraca uwagę, że 10 lat temu weszła w życie ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów. Ustawa nie zaczęła być jednak stosowana.

- Nie funkcjonuje samorząd, więc nikt nie wydaje prawa wykonywania zawodu. Staż zawodowy nie jest możliwy do odbycia ze względu na brak precyzyjnych przepisów – to sytuacja wysoce nieprawidłowa i wymagająca podjęcia niezwłocznych działań przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej – uważa Rzecznik.

Marek Michalak zwraca uwagę na szczególną specyfikę wykonywania zawodu i sytuacje, w które mogą doprowadzić do zagrożeń dzieci.

- Prowadziliśmy sprawę, w której osoba posiadająca tytuł magistra psychologii podjęła się diagnozy dziecka na okoliczność doznanej przemocy seksualnej. Według jej badań miało dojść do nadużyć seksualnych wobec dziecka przez ojca, skutkiem czego było odizolowanie dziecka od niego na wiele miesięcy. Powtórna diagnoza prowadzona przez doświadczonych biegłych wykluczyła molestowanie. W skutek nieprawidłowej oceny sytuacji właściwe relacje dziecka z rodzicem zostały zaburzone na lata – tłumaczy Marek Michalak.

Rzecznik zwrócił się do Elżbiety Rafalskiej z prośbą o przekazanie informacji na jakim etapie w resorcie prowadzone są prace zmierzające do uregulowania kwestii związanych z wykonywaniem zawodu psychologa. W szczególności poprosił o wskazanie, czy prowadzone działania zmierzają do nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy i wydania do niej aktów wykonawczych, czy też planowana jest regulacja normująca powyższe kwestie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź na WG