Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących żywienia dzieci w placówkach edukacyjnych, po zmianach, które wprowadzono 1 września 2015 r.

Marek Michalak pyta m.in. o: stwierdzone przez GIS nieprawidłowości w trakcie przeprowadzanych kontroli, z wyszczególnieniem problemów odnoszących się do żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i w formie cateringu, funkcjonowanie sklepików szkolnych, działania dyrektorów w celu wdrożenia właściwego żywienia czy angażowanie się rodziców w przygotowanie list produktów używanych do przyrządzania posiłków.

O ocenę funkcjonujących przepisów RPD prosił GIS w styczniu br., pięć miesięcy po zmianie przepisów. Otrzymane informacje uznał za niewystarczające.

W poprzednich wystąpieniach Marek Michalak podkreślał m.in., że na terenie szkoły jedzenie powinno być wyłącznie zdrowe, ale należy dokładnie przeanalizować chociażby kwestie podawania alergikom produktów zastępujących środki spożywcze.

Czytaj także: Żywienie w szkole do korekty

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego

Odpowiedź GIS