Skip to:

Dlaczego zamknięto ośrodki adopcyjne upoważnione do prowadzenia procedur zagranicznych i czy na skutek tej decyzji nie został naruszony interes i prawa dzieci? - pyta Rzecznik Praw Dziecka Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską.

13 stycznia MRPiPS poinformowało, że międzynarodową procedurę adopcyjną będą prowadzić wyłącznie: Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu oraz Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie. Upoważnienie resortu straciły z automatu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie oraz Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie.

Rzecznik zwrócił się do Elżbiety Rafalskiej z prośbą o przedstawienie przyczyn, dla których wskazane ośrodki utraciły uprawnienia do prowadzenia adopcji zagranicznej oraz wskazanie przesłanek przemawiających za wybraniem, w ich miejsce Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu.

RPD pyta także, czy przed podjęciem, w resorcie przeprowadzone były analizy skutków przekazania spraw adopcji zagranicznych będących w toku z ośrodków, które utraciły uprawnienia do prowadzenia procedury adopcji zagranicznej do dwóch ośrodków wskazanych w obwieszczeniu z 13 stycznia 2017 r., w szczególności skutków wydłużenia czasu postępowania adopcyjnego, a także możliwego naruszenia dobra i interesu dzieci będących w procedurze adopcji.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź na WG