Skip to:

- Czy kwestia dostosowania kuratoryjnych konkursów przedmiotowych – nie tylko językowych – do zmienionego reformą polskiego systemu szkolnego, w szczególności w zakresie konieczności uwzględnienia różnic programowych w przypadku uczniów kontynuujących edukację w dotychczasowym trybie i pierwszego rocznika objętego zmianami, była przedmiotem analizy resortu edukacji? – Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak pyta Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską.

Rzecznik Praw Dziecka wyraża zaniepokojenie informacjami na temat nierównego traktowania dzieci startujących w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty. Z docierających do Rzecznika danych wynika, że konkursy te nie przewidują zróżnicowania programowego w przypadku uczniów klas trzecich gimnazjów i uczniów klas ósmych.

- W tej sytuacji szanse ósmoklasistów na awansowanie do kolejnych etapów konkursu i uzyskanie statusu laureata bądź finalisty zostały pomniejszone. Uczniowie ci są zatem w gorszym położeniu niż ich koleżanki i koledzy z ostatniej klasy gimnazjum – zwraca uwagę Marek Michalak.

Stworzenie odpowiednich możliwości uczniom do udziału w konkursach przedmiotowych jest bardzo ważnym czynnikiem motywującym ich do rozwijania indywidualnych zainteresowań, zdolności i pasji. Jednocześnie, z uwagi na znaczenie statusu finalisty i laureata w tych konkursach z punktu widzenia zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, są one okazją do zwiększenia szans na sukces w procesie rekrutacji do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. - Dlatego konieczne jest zapewnienie równych szans wszystkim uczestnikom tych przedsięwzięć, poprzez m.in. uwzględnienie różnic programowych w toku edukacji przebiegającej obecnie dwutorowo – zgodnie z dawnym systemem i tym po reformie – ocenia RPD, wskazując, że sytuacja, w której uczniowie mają do rozwiązania identyczne zadania, pomimo znaczących różnic programowych i ilości czasu przeznaczonego na opanowanie materiału jest niedopuszczalna z uwagi na nierespektowanie zasady równości obywateli wobec prawa i jawną ich dyskryminację.

Rzecznik pyta  szefową resortu edukacji jakie ew. działania zamierza podjąć w celu zagwarantowania realizacji zasady równego traktowania w przypadku tegorocznych ósmoklasistów biorących udział w konkursach przedmiotowych?

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej (PDF)

Odpowiedź MEN (PDF)