Skip to:

Co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego. - Należy zrobić wszystko, co możliwe, aby ograniczyć te statystykę – apeluje do szefów kilku resortów Rzecznik Praw Dziecka.

Wystąpienie Marka Michalaka to kolejna próba zwrócenia uwagi na poważny problem jakim jest spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży. RPD w grudniu 2015 r. zaapelował do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o „podjęcie zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań mających na celu ochronę dzieci narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek spożywania przez nie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych podczas ciąży”.

- Niestety temat jest aktualny, choć nie ma wątpliwości co do szkodliwości zjawiska. Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń. Nie ma dawki alkoholu, którą nie powoduje ryzyka wyrządzenia szkody dziecku – przekonuje Marek Michalak.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego.

Z odpowiedzi na ubiegłoroczny apel wynika, że resort sprawiedliwości w pełni podziela uwagi RPD. MS rozpoczęło analizę zjawiska w kontekście możliwych reakcji z zastosowaniem obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych na gruncie prawa cywilnego oraz prawa karnego. MRPiPS poinformował, o planowanym utworzeniu zespołu do spraw polityki demograficznej kraju, którego jednym z zadań będzie opracowanie kompleksowej strategii na rzecz rodzin i dzieci, poprzedzone dogłębną analizą potrzeb w tym zakresie. Z informacji Ministra Zdrowia wynika, że resort zaplanował szereg działań zmierzających do skuteczniejszego diagnozowania zaburzeń FASD oraz współpracę międzyresortową, której celem będzie zwiększenie świadomości społeczeństwa o wpływie spożywania alkoholu na zdrowie dzieci, a także zapewnienie większej dostępności pomocy dla osób z FASD i ich opiekunów.

W wystąpieniu z 24 sierpnia br. Marek Michalak pyta na jakim etapie są powyższe prace oraz kiedy można spodziewać się przedstawienia ich wyników.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)

Odpowiedź Ministra Zdrowia (PDF)

Czytaj także:

Matko, nie pij w ciąży!