Skip to:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji obiecało podjąć dyskusję z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji na temat zobowiązania mediów dostarczających usługi w trybie na żądanie (VOD) do przechowywania kopii udostępnianych publicznie reklam i innych przekazów. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak pyta Andrzeja Halickiego o rezultat konsultacji.

Marek Michalak, w wystąpieniu z 1 czerwca 2015 r., skierowanym do Ministra Administracji i Cyfryzacji, Andrzeja Halickiego, zwrócił się o udzielenie informacji o rezultacie konsultacji prowadzonych z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie nowelizacji art. 47 i ustawy o radiofonii i telewizji.

Rzecznik Praw Dziecka od dawna postuluje, aby dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie (video on demand) byli zobowiązani do przechowywania kopii udostępnianych publicznie reklam i innych przekazów, co stanowi warunek ich późniejszej kontroli pod względem zgodności z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji.

- Obecnie dostawcy wspominanych usług nie mają tego obowiązku, co sprawia, że KRRiT ma iluzoryczną kontrolę nad publikowanymi treściami. Nie można bowiem ocenić, czy reklama była zgodna z prawem, nie dysponując jej kopią – uważa Marek Michalak.

Obecnie w całym kraju koncesję na nadawanie treści audiowizualnych na żądanie ma 74 nadawców (dane KRRiT). Przypomnijmy, że 13 października 2014 r., najwięksi polscy dostawcy audiowizualnych usług medialnych (VOD) podpisali Kodeks dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Dokument został przygotowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

 

Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji i Administracji