Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka nie ma wątpliwości, że lekarz pediatra powinien zawsze być dla dziecka lekarzem pierwszego kontaktu. W wystąpieniu do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła wyraził zaniepokojenie, że planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia zmierzają do wyeliminowania z niej lekarzy pediatrów.

Marek Michalak wskazuje na założenia projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (z 22 września 2016 r.), które - w opinii RPD - mogą przyczynić się do pogorszenia poziomu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci.

- Z niepokojem i zdumieniem stwierdzam, że lekarz pediatra nie został uwzględniony w projektowanej ustawie jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – pisze RPD.

Marek Michalak od lat przekonuje, że wyłącznie specjalistyczna wiedza lekarza pediatry i jego doświadczenie w leczeniu dzieci są w stanie zapewnić trafną i szybką diagnozę.

- Nie można podzielić poglądu, że lekarz rodzinny posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności z zakresu pediatrii by efektywnie prowadzić leczenie dziecka. Dynamika choroby dziecka jest często odmienna od jej przebiegu u dorosłego człowieka. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że chore dzieci często są kierowane przez lekarzy rodzinnych na oddziały pediatryczne bądź rodzicom wskazywana jest konieczność odbycia dodatkowej konsultacji pediatrycznej – zauważa Rzecznik w wystąpieniu do szefa resortu zdrowia.

W podobnym tonie o pomyśle reformy opieki zdrowotnej wypowiadają się członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, którzy podkreślają, że „proponowane zmiany spowodują całkowitą blokadę w zakresie dostępności do pediatry, którego nie będzie w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej”.

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie w wystąpieniach kierowanych do Ministra Zdrowia zwracał uwagę na konieczności przyjęcia takich rozwiązań organizacyjnych, które zapewnią dziecku najlepszą dostępność do lekarza pediatry. Realizacją postulatów Rzecznika było m.in. wprowadzenie w 2015 roku lekarza pediatry do podstawowej opieki zdrowotnej. Marek Michalak od 2008 r. zabiega o opracowanie i wdrożenie standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dzieckiem.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź MZ