Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar we wspólnym wystąpieniu generalnym przekazali wszystkim Wojewodom ustalenia Zespołu Ekspertów do Spraw Alimentów, powołanego przez Rzeczników i poprosili o wyjaśnienie przyczyn, które powodują że nie wszyscy zobowiązani realizują ustawowy obowiązek przekazywania danych dłużników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej.

W toku prac Zespołu ustalono, że nie wszystkie organy wykonawcze gmin wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. - Ustalenia Zespołu potwierdzają dane udostępnione przez biuro informacji gospodarczej – podkreślili Marek Michalak i Adam Bodnar.

Rzecznicy przypomnieli, że  obowiązek przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej (Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej), został nałożony na organ właściwy wierzyciela w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z dniem 1 lipca 2015 r.

- Jak wynika z przekazanych przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84%. Oznacza to zatem, że aż w 16% nie jest on realizowany przez organy do tego zobowiązane. Taka praktyka organów wykonawczych gmin, realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest nieprawidłowa i niezgodna z celami ustawy wyrażonymi w jej przepisach – zaznaczyli Rzecznicy.

W ocenie RPD i RPO Wojewoda jako organ monitorujący realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe oraz finansujący z budżetu państwa działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, powinien  zająć stanowisko w przedstawionej sprawie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich do Wojewodów (PDF)

Odpowiedź Wojewody Pomorskiego (PDF)

Odpowiedź Wojewody Dolnośląskiego (PDF)

Odpowiedź Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (PDF)

Odpowiedź z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (PDF)

Odpowiedź z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (PDF)

Odpowiedź Wojewody Lubelskiego (PDF)

Odpowiedź Wojewody Podkarpackiego (PDF)

Odpowiedź Wojewody Lubuskiego (PDF)

Odpowiedź z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (PDF)

Odpowiedź Wojewody Wielkopolskiego (PDF)

Odpowiedź Wojewody Świętokrzyskiego (PDF)

Odpowiedź ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (PDF)

Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego (PDF)

​Odpowiedź Wojewody Małopolskiego (PDF)

Odpowiedź Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (PDF)

Odpowiedź Wojewody Zachodniopomorskiego (PDF)

 

Czytaj także:

Postawy Polaków wobec niepłacenia alimentów

RPD i RPO ws. kampanii społecznej na rzecz płacenia alimentów

Podsumowanie roku pracy Zespołu Ekspertów ds. Alimentów

RPD i RPO powołali Zespół Ekspertów ds. Alimentów

Zespół ds. Alimentów RPD i RPO po raz trzeci

Pracuje Zespół Ekspertów ds. Alimentów