Skip to:

- Piszę do Pana w sprawie zdrowia, życia i bezpieczeństwa polskich dzieci. Od dekady udało nam się odwrócić kierunek akceptacji dla stosowania przemocy wobec dzieci (rok 2008 – 78 %, rok 2018 – poniżej 50%), ale nic nie jest dane raz na zawsze. Temat walki z przemocą wymaga dalszych konsekwentnych i odważnych działań – podkreśla Marek Michalak w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

- Wygłoszone Przez Pana Premiera exposé dawało nadzieję, że walka ze zjawiskiem przemocy wobec najmłodszych będzie priorytetem działalności tego rządu. Niestety wczytując się w stanowisko podległego Panu ministra nie trudno odnieść wrażenie, że przedstawione zobowiązanie, pozostaje jedynie w sferze deklaratywnej – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Rzecznik z ogromnym zdumieniem i niepokojem przyjął pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który udzielił odpowiedzi na kierowane do Pana Premiera wystąpienie generalne w sprawie opracowania przez rząd i wdrożenia Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że resort nadal nie widzi potrzeby wdrożenia rozwiązań, pozwalających skuteczniej chronić dzieci przed przemocą, uznając, że funkcjonujące narzędzia są wystarczające.

- Jako Rzecznik Praw Dziecka nie zgadzam się z tym stanowiskiem i uważam, że dzieci zasługują na podjęcie działań, które służyć będą lepszej ich ochronie przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Potrzebę wdrożenia kompleksowej Narodowej Strategii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci potwierdzają dramatyczne statystyki, które bezsprzecznie wskazują, że problem przemocy nie został wyeliminowany z dziecięcej rzeczywistości – dodaje Marek Michalak, podkreślając, że sygnały o kierunkach prac nad zmianą przepisów prawa (m.in. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), które mogą przynieść znaczące pogorszenie sytuacji dzieci budzą głęboki niepokój.  

Ponowny apel o Narodową Strategię na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci (2018 r.) 

Apel o Narodową Strategię na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci (2017 r.)

Apel o Narodową Strategię Walki z Przemocą Wobec Dzieci (2016 r.)

- Proponowana i oczekiwana Strategia jest kolejnym koniecznym krokiem, który bez osobistej decyzji i zaangażowania Premiera polskiego rządu, nie zostanie zrealizowany. Stąd w duchu odpowiedzialności za najmłodszych Polaków ośmielam się pisać jeszcze raz i bezpośrednio do Pana. Mam nadzieję, że prezentowane stanowisko resortu nie było z Panem konsultowane i dzieci w Polsce nadal mogą liczyć, że uzyskają należną im ochronę i wsparcie – apeluje RPD Marek Michalak.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów (PDF)

 

Czytaj także:

RPD i KEP za Narodową Strategią antyprzemocową – rząd nie widzi jednak takiej potrzeby 

Wywiad PAP z o. Adamem Żakiem

Ks. Adam Żak dla KAI o Narodowym Programie Ochrony Dzieci i Młodzieży

Ostrożnie-dziecko!