Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w styczniu 2017 roku zachęcał resorty: zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej do wspólnego wypracowania dla pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. - Na jakim etapie znajdują się prace członków Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności, czy i kiedy projekt Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wejdzie w życie – pyta teraz szefa resortu zdrowia.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego opracowało dla pracowników służby zdrowia i oświaty specjalne algorytmy, które pomagają rozpoznać symptomy mogące świadczyć o przemocy domowej oraz wskazują, jak zachować się w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie, że pacjent lub uczeń może jej doświadczać. Wcześniej podobne kwestionariusze opracowano dla policjantów.

Komisje alkoholowe mogą dostrzec przemoc domową

W piśmie z 7 lutego 2017 roku, zawierającym odpowiedź na wspomniane wyżej wystąpienie, poinformowano, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracuje w 2017 roku wytyczne dotyczące szacowania ryzyka oraz postępowania członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w sytuacji zetknięcia się z przemocą w rodzinie.

W odpowiedzi na kolejne wystąpienie Rzecznika poinformowano, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała projekt wytycznych, dotyczących szacowania ryzyka oraz postępowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w sytuacji zetknięcia się z przemocą domową. Powyższy projekt w pierwszym kwartale 2018 roku miał zostać poddany analizie przez członków Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)