Skip to:

- Bez konkretnego, dodatkowego wsparcia budżetu Rzecznika Praw Dziecka, nie ma możliwości wydłużenia pracy Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD na godziny nocne i w dni wolne od pracy. Natomiast od lat podejmuję szereg inicjatyw o charakterze profilaktyki wakacyjnego bezpieczeństwa – napisał Marek Michalak w wystąpieniu do Anny Zalewskiej, która kilka dni wcześniej zaapelowała do niego o wzmocnienie działań na rzecz wakacyjnego bezpieczeństwa najmłodszych.

Wywołany przez Minister Annę Zalewską Rzecznik z zadowoleniem przyjął propozycję współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji. Szefowa resortu edukacji zwróciła się do RPD m.in. o wydłużenie prac Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, tak aby był dostępny przez całą dobę i w dni świąteczne.

- Linia od lat działa całą dobę, ale po godzinie 20 oraz dni wolne od pracy można jedynie zostawić wiadomość głosową, na którą konsultanci odpowiadają podczas porannego dyżuru. Bez dodatkowego wsparcia finansowego nie jesteśmy w stanie zorganizować pracy telefonu inaczej – wyjaśnił Marek Michalak.

Rzecznik wyraził jednocześnie „gotowość do współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w rozwiązaniu tego problemu”. Upomniał się (po raz kolejny) także o linię 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która straciła dotację.

W wystąpieniu do MEN Rzecznik przypomniał szereg inicjatyw, które podjął w ostatnich latach, a które miały uwrażliwić dzieci i dorosłych na niebezpieczeństwa wynikające z wakacyjnego wypoczynku. Były to kampanie społeczne („Odwaga ratuje życie”, „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”), akcja „Nie zostawiaj dziecka w samochodzie!”, wystąpienia do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast, dotyczące stanu technicznego i doposażania placów zabaw i innych miejsc rekreacji, apele do Ministra Spraw Wewnętrznych o zwrócenie uwagi na problem wykorzystywania dzieci do żebractwa czy cyklicznie listy do dzieci i dorosłych, uwrażliwiające na kwestie bezpieczeństwa podczas wakacji. Rzecznik każdego roku przeprowadza również działania kontrolne w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży (w 2016 roku przeprowadził łącznie 201 takich czynności). 

Marek Michalak zwrócił się do Anny Zalewskiej o upowszechnienie kampanii społecznych na witrynach MEN.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do MEN (PDF)