Skip to:

- Wprowadzanie zagadnień pierwszej pomocy, połączonych z nabyciem praktycznych umiejętności, jest potrzebne u dzieci we wczesnym wieku szkolnym – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Marek Michalak zwraca uwagę, że 91 proc. szkół podstawowych w Polsce zostało wyposażonych w materiały dydaktyczne, niezbędne do wdrożenia nauki o podstawowych czynnościach ratujących życie w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Podkreśla jednocześnie konieczność kształcenia w tym zakresie również dzieci z klas I-III.

- To niewiedza sprawia, że boimy się udzielać pierwszej pomocy. Musimy stworzyć możliwość kształcenia właściwych nawyków u małych dzieci, licząc, że w przyszłości, udzielenie pierwszej pomocy, nie będzie dla nich stanowiło bariery trudnej do pokonania – uważa Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka proponuje rozszerzenie treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych o kwestię udzielania pierwszej pomocy, z uwzględnieniem edukacji w klasach I-III. Obecnie uczniowie mają jedynie wiedzieć, jak i do kogo zwrócić się o pomoc, w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy.

Marek Michalak chce również rozszerzenia zakresu przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, obowiązującego obecnie w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, o treści udzielania pierwszej pomocy w przypadku dzieci oraz o umiejętność korzystania z defibrylatorów. 

- Nauce pierwszej pomocy w szkole podstawowej, gimnazjum, oraz w szkole ponadgimnazjalnej, powinna zostać nadana ranga zajęć edukacyjnych. Wiąże się to z określeniem liczby godzin na jego realizację oraz stosowną adnotacją na świadectwie szkolnym – pisze Rzecznik Praw Dziecka.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej