Skip to:

Jednym z problemów zjawiska niealimentacji jest ukrywanie przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji – uważają Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Ombudsmani w lutym 2016 r. powołali Zespół ds. Alimentów, teraz we wspólnym wystąpieniu do Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia pytają, czy PIP zauważa ten problem podczas prowadzonych kontroli.

Rzecznicy zwracają uwagę na zjawisko ukrywania przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji, które przejawia się tym, że w umowie o pracę wpisywane jest wynagrodzenie minimalne, a pozostała jego część wypłacana jest bezpośrednio. Zdaniem członków Zespołu do Spraw Alimentów, niekiedy dochodzi do zatrudniania pracowników z pominięciem przepisów prawa, co pozwala zobowiązanym do alimentacji unikać egzekucji tych należności.

- Niestety to zjawisko – pomimo konsekwencji prawnych i pieniężnych - nie ma charakteru sporadycznego – piszą w wystąpieniu RPO i RPD.

Rzecznicy zwrócili się do szefa PIP o informację, czy w trakcie kontroli zostały dostrzeżone tego typu przypadki oraz jeżeli to możliwe, przedstawienie danych statystycznych w tym zakresie.

Zespół Ekspertów ds. Alimentów powołany wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od lutego 2016 r. Wśród zadań Zespołu są m.in. zmniejszenie przyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów i ukrywanie dochodów, a także wypracowanie propozycji działań prowadzących do zmian systemowych w zakresie niealimentacji.

- Uchylanie się od płacenia alimentów godzi w dobro dziecka – nie mają co do tego wątpliwości uczestniczący w pracach Zespołu Marek Michalak i Adam Bodnar. Obaj Rzecznicy w ramach współpracy i koordynacji prac Zespołu chcą wykorzystać doświadczenia swoich urzędów i wspólnie występować z uwagami i propozycjami do odpowiednich resortów oraz instytucji publicznych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich do Głównego Inspektora Pracy

Odpowiedź GIP