Skip to:

13 sierpnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o przyspieszenie prac nad stworzeniem Książeczki Zdrowia Dziecka, która będzie indywidualną, zewnętrzną dokumentacją medyczną stanu zdrowia i przebiegu leczenia dziecka.

Dokumentowanie procesu sprawowania opieki medycznej nad dzieckiem daje możliwość bezpośredniego wglądu  rodzicowi lub opiekunowi w zakres niezbędnych informacji dotyczących oceny prawidłowości rozwoju dziecka, jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie daje możliwość przekazywania tych informacji pomiędzy placówkami medycznymi sprawującymi opiekę nad dzieckiem zarówno w aspekcie udzielanych mu świadczeń profilaktycznych, leczniczych, jak i tych udzielanych w stanach nagłych bądź w trybie doraźnym.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka należy zintensyfikować prace nad stworzeniem i prawnym usankcjonowaniem tego dokumentu. W wystąpieniu Rzecznik dokonał również analizy projektu dokumentu i zwrócił uwagę na elementy dotyczące jego funkcjonalności, wnosząc
o uwzględnienie uwag i propozycji w dalszych pracach nad dokumentem.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia