Skip to:

25 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza poparł Memorandum w sprawie miejsca specjalistów chorób wewnętrznych i pediatrów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce przedstawione przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

W swoich wcześniejszych wystąpieniach Rzecznik Praw Dziecka wskazał na korzyści wynikające z łatwiejszej dostępności każdego dziecka do lekarza pediatry. Obecne rozwiązania zakładają objęcie opieką wszystkich dzieci przez lekarzy rodzinnych. Jednak ze względów ekonomicznych czy organizacyjnych tak się nie stało. W efekcie, dostępność do pediatrów została ograniczona. Mam świadomość - przekonuje - że zastosowanie w praktyce ochrony zdrowia dzieci zaproponowanych w "Memorandum" rozwiązań wymaga zmiany przepisów praw i zdefiniowanie zasad współpracy lekarzy rodzinnych, pediatrów i internistów na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Zaproponowane zmiany poprawią dostęp dzieci do lekarzy pediatrów i znacząco wpłyną na poprawę opieki medycznej nad najmłodszymi.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia