Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 8 marca br. skierowanym do Juliusza Brauna - Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. - ponownie zwrócił się o utrzymanie pory i czasu trwania Wieczorynek zgodnie z zapewnieniem danym Rzecznikowi 23 maja 2011 r.

W aktualnym wystąpieniu Rzecznik potwierdził zasadność otrzymywanych skarg, które dotyczą skracania oraz zmiany pory emisji Wieczorynek. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Dorotę Zawadzką, Społecznego Doradcę RPD, Wieczorynki trwają średnio 9 min 15 sekund, przy czym najkrótsza trwała 4 minuty (i była spóźniona o 7 minut), przy średnim deklarowanym w programie telewizyjnym czasie trwania - 22 minuty. Pora emisji również jest ruchoma i późniejsza, niż wynika to z programu. Ponadto w sąsiedztwie Wieczorynek są wyświetlane zwiastuny filmów i innych audycji przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych i zawierających m.in. sceny przemocy, a także reklamy również nieprzeznaczone dla młodego widza. Marek Michalak w swoim wystąpieniu napisał, że "Wieczorynka o godzinie 19.00 ma piękną i długa tradycję, której nie należy zarzucać, bowiem brak ku temu dostatecznych powodów".

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A.