Skip to:

4 czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uprawiającym dalekowschodnie sporty i sztuki walki. W wystąpieniu Rzecznik zwrócił uwagę, że poziom prawnego zabezpieczenia dzieci uprawiających sporty walki jest niewystarczający.

Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki

Odpowiedź Ministra Sportu i Turystyki