Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza wniósł o pilne podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie zakazu sprzedaży dzieciom papierosów elektronicznych oraz zakazu reklamy tych produktów.

W wystąpieniu Rzecznik wskazał, że za wprowadzeniem restrykcyjnych warunków sprzedaży i marketingu papierosów elektronicznych przemawiają te same względy, które dotyczą papierosów tradycyjnych (wyrobów tytoniowych), bowiem składnikiem obu rodzaju produktów jest nikotyna – substancja psychoaktywna o właściwościach silnie uzależniających. Ponadto wymóg uregulowania powyższych kwestii został nałożony przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40UE z 3 kwietnia 2014 r.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia