Skip to:

W wystąpieniu generalnym z 4 lipca 2012 roku - skierowanym do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się o udzielenie informacji, czy są prowadzone prace legislacyjne nad przepisami umożliwiającymi organom ścigania tworzenie w Internecie fikcyjnych osób małoletnich w celu wykrywania przypadków nadużyć seksualnych wobec dzieci.

Stosowanie metody wykrywania osób o skłonnościach pedofilskich i krzywdzących małoletnich, polegającej na tworzeniu przez funkcjonariuszy osoby fikcyjnego małoletniego w Internecie, nie jest możliwe na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o Policji. Problem miało rozwiązać uchwalenie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, którą zajmował się Sejm VI kadencji, jednakże przed jej upływem nie odbyło się trzecie czytanie wspomnianego projektu.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości