Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie podtrzymuje stanowisko dotyczące potrzeby wprowadzenia bezwarunkowego prawnego zakazu korzystania przez osoby małoletnie z solariów. W wystąpieniu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy Marek Michalak zadowoleniem odnotowuje fakt, że zostały podjęte prace nad projektem ustawy regulującej korzystanie z solariów przez dzieci.

Rzecznik Prawa Dziecka wielokrotnie (od 2009 roku) postulował w wystąpieniach generalnych do Ministra Zdrowia, Sejmowych Komisji i Zespołów Parlamentarnych konieczność uregulowania korzystania przez dzieci z solariów, wskazując na drastyczny wpływ nadmiernego promieniowania ultrafioletowego wytwarzanego przez łóżka opalające na zdrowie i życie dzieci.

Wyniki badań przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia nie pozostawiają wątpliwości co do wpływu lamp opalających na ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Korzystanie z solariów częściej niż raz w miesiącu podnosi ryzyko zachorowania na czerniaka o 55 proc., a u osób poniżej 30. roku życia aż o 75 proc. Czerniak cechuje się największym przyrostem zachorowań wśród wszystkich nowotworów skóry i stanowi główną przyczynę zgonów osób cierpiących na te nowotwory.

W wystąpieniu do Prezydenta Andrzeja Dudy RPD przypomniał, że wątpliwości co do szkodliwości sztucznego opalania dla dzieci nie mają wybitne autorytety z zakresu onkologii. Zadeklarował też pełne wsparcie dla projektu całkowicie zakazującego możliwość korzystania przez małoletnich z solariów.

Komentarz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Nie mieliśmy wątpliwości, że papierosy czy alkohol czy szkodliwe dla dzieci, więc ich zakazaliśmy. Nie widzę powodów, dla których nie możemy zrobić tego samego z dostępem dzieci do solariów. Takie rozwiązania wprowadzono już w wielu krajach np. Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Dlaczego? Ponieważ WHO potwierdza wzrost zachorowań na nowotwory skóry w związku z nadmiernym korzystaniem ze sztucznego promieniowania. To promieniowanie jest szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych i nawet jeżeli choroba nie ujawni się od razu, to skutki opalania mogą być zdiagnozowane kilka lat później.  Fachowcy nie mają co do tego wątpliwości. Oczywiście sam zakaz nie rozwiązuje problemu, potrzebna jest profilaktyka i edukacja zarówno dzieci ale i dorosłych – rodziców i przedsiębiorców.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta RP

Wcześniejsze wystąpienia RPD w sprawie ograniczenia dostępu do solariów dzieciom:

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (4 sierpnia 2009 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (25 stycznia 2010 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (1 sierpnia 2014 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (25 lutego 2015 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (7 stycznia 2016 r.)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii (9 sierpnia 2016 r.)