Skip to:

Urealnienie stosowania środka wychowawczego w postaci zobowiązania nieletniego do wykonywania określonych prac na rzecz społeczności lokalnej, rezygnacja z nadzoru zakładu pracy i wprowadzenie w jego miejsce nowego środka wychowawczego w postaci nadzoru szkoły, szersze wykorzystanie mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów karnych i sporów, wprowadzenie możliwości oddziaływania na rodzinę, która przeżywa trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez pracę z dzieckiem i rodzicami prowadzoną w ośrodku kuratorskim oraz umocowanie ustawowe instytucji izb policyjnych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich – to niektóre z propozycji zmian przepisów, które przedstawił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

W pakiecie propozycji Rzecznika Praw Dziecka znalazły się także „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”, których celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu pracy wychowawczej prowadzonej w ośrodkach, ukierunkowanej na wszechstronny rozwój dzieci, przeciwdziałanie demoralizacji i zaniedbaniom opiekuńczo-wychowawczym, a także podniesienie i ujednolicenie standardów pracy merytorycznej i działalności organizacyjnej ośrodków kuratorskich.

Przedstawione propozycje są efektem dyskusji, które toczyły się w ramach spotkań „Debaty prawa nieletnich”, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka oraz prac powołanego przez Rzecznika Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich. - Wypracowane propozycje wychodzą przede wszystkim naprzeciw potrzebom dzieci, ale również spełniają oczekiwania środowisk zajmujących się tematyką nieletnich – ocenia RPD.

Zdaniem Rzecznika skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest ważnym środkiem w katalogu środków wychowawczych, choć w praktyce często niedocenianym. - Ośrodki kuratorskie powinny stać się jednym z podstawowych składników systemu resocjalizacji nieletnich, powinny funkcjonować przy każdym sądzie rejonowym – podkreśla Marek Michalak.

Czytaj także: Prawo nieletnich – debata

W ocenie Rzecznika konieczne jest wprowadzenie szeregu rozwiązań umożliwiających rozwój i efektywną pracę ośrodków kuratorskich, doskonalenie ich struktury i organizacji, uregulowanie statusu prawnego kierownika i kuratorów zatrudnionych w ośrodku, statusu organizacyjnego i finansowego ośrodka.

Rzecznik zwraca uwagę, że koniecznością wydaje się także zmiana regulacji dotyczącej mediacji w sprawach nieletnich. Jest to metoda ucząca dzieci, które popełniły czyn karalny świadomego przyjęcia odpowiedzialności za poczynione zło i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu. – Mediacja w sprawach nieletnich jest instytucją, po którą zarówno strony jak i sądy sięgają bardzo rzadko – mówi Marek Michalak i zaznacza, że konieczne jest wprowadzenie mechanizmów zachęty do korzystania z mediacji w sprawach nieletnich.

Oprócz postulatów w zakresie zmiany przepisów prawa RPD przedstawił szefowi resortu sprawiedliwości także „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka wprowadzenie proponowanych zmian w przepisach prawa oraz Standardów pozwoli na zabezpieczenie potrzeb najmłodszych, co w konsekwencji przełoży się na pełniejszą realizację praw dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka (PDF)

Załączniki:

1. Standardy pracy ośrodków kuratorskich (PDF)

2. Miesięczny koszt pobytu nieletniego w placówce o charakterze resocjalizacyjnym (PDF)