Skip to:

1 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,  wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w sprawie standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku od  0 do 5 lat. Zdaniem Rzecznika przyjęcie i wdrożenie  do stosowania jednolitej metodyki przeprowadzania badań profilaktycznych będzie korzystne zarówno dla oceny stanu zdrowia dzieci, jak też prowadzenia badań analizujących  ich wyniki.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia