Skip to:

- Ustawa wprowadzająca zakaz wykonywania polowań w obecności lub przy udziale dzieci zasługuje na pełną akceptację – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przedkładając przewodniczącym senackich: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska swoją opinię dotyczącą uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Przepis art. 42aa ustawy jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane postulaty dotyczące konieczności wprowadzenia ograniczeń wiekowych przy udziale w polowaniach. Już w marcu 2015 r. Rzecznik przekazał Przewodniczącemu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP petycję organizacji pozarządowych w sprawie wprowadzenia ustawowego zakazu udziału dzieci w polowaniach, którą poparł i wniósł o rozpatrzenie zawartych w niej wniosków.

Rzecznik Praw Dziecka przeciwstawia się wszelkim działaniom, które w jakikolwiek sposób propagują przemoc i mogą naruszać prawo dziecka do jego harmonijnego rozwoju. - Problematyka dotycząca udziału dzieci w polowaniach nierozerwalnie obejmuje również kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszym – zaznacza RPD.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska (PDF)