Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podniesienie kwoty minimalnej dochodu dla osób, które ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W tej chwili rodzicowi wychowującemu samodzielnie dziecko, zarabiającemu 1500 zł netto miesięcznie, takie świadczenia nie przysługują. Marek Michalak wskazuje również na konieczność urealnienia wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na problem niealimentacji dzieci RPD zwraca uwagę od wielu lat.

Kwota dochodu, od 1 października 2008 r., w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Jednocześnie niezmienna od siedmiu lat pozostaje wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego – jest nie wyższa niż 500 zł. Łatwo obliczyć więc, że rodzic samodzielnie wychowujący dziecko, nie otrzymujący ustalonych alimentów, zarabiający 1500 złotych „na rękę”, nie spełnia warunków do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ zarabia o 50 zł za dużo.

- Każde dziecko ma prawo do godziwych warunków socjalnych. Uważam za niezbędne urealnienie pomocy oferowanej dzieciom przez państwo poprzez podwyższenie wskazanych kwot – pisze Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rzecznik wskazuje, że liczba dzieci, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, potrzebujących wsparcia państwa, może być znacznie większa od liczby dzieci pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Marek Michalak informuje, że na przykładzie spraw, które wpływają do Biura Rzecznika Praw Dziecka można wyodrębnić dwie grupy rodziców: tych, którzy nie są w stanie spełnić wymogów ustawowych związanych z progiem dochodowym — w efekcie nie dostają żadnej pomocy gdyż egzekucja komornicza jest bezskuteczna oraz tych rodziców, którzy skrupulatnie liczą i przewidują swoje dochody aby zmieścić się w progu dochodowym.

Wysokość dochodu rodziny na jednego członka rodziny, a także wysokość otrzymywanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, może podwyższyć Rada Ministrów, kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Problematyka pomocy dzieciom uprawnionym do alimentów, które nie otrzymują pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych z powodu bezskuteczności egzekucji była przedmiotem licznych wystąpień Rzecznika Praw Dziecka, m.in. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Sprawiedliwości i Sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź na wystąpienie